Specialservice

Vi är skickliga på: högtrycksrengöring av markiser, fasader, taktegel, gångplattor, industrilokaler, rengöring av industrimaskiner, tryckpressar, rengöring av större ytor med kombiskurmaskin eller sopmaskin.