Om Ekonomistäd AB

Ekonomistäd AB startades 1990 och består i dag av c:a 50 anställda.

Företaget drivs av Oliver Petrovic som hanterar omkring 100 fasta kunder och ett flertal tillfälliga projektjobb.

Kvalitet, ansvar och goda relationer till kunder såväl som till personal är viktiga komponenter i detta väl etablerade företag.

Ekonomistäd är lyhörda för kundens önskemål och anpassar städningstider efter ert behov. Vi kan städa tidigt på morgonen, sent på kvällen efter stängningstid samt under helgen. Vi är flexibla och anpassar oss alltid efter kundens krav/önskemål och omständigheter.

Ekonomistäd värnar om miljön genom att använda oss av miljömärkta städprodukter, miljövänligt papper, plast och refillbehållare etc. Vi internutbildar vår personal i samarbete med våra leverantörer för att kunna erbjuda bästa möjliga kompetens inom kemtekniska produkter, redskap och städmaskiner.

Ekonomistäd i Jönköping AB uppfyller de internationella standarder och krav som ställs på företag i den nutida affärsverksamheten.

ISO 14001 certifieringen intygar att vårt företag bedriver ett aktivt och systematiskt miljöarbete, medan ISO 9001 bekräftar att vi ständigt förbättrar och justerar vår verksamhet för att på bästa möjliga sätt möta kundernas behov.
Vår AAA-certifikat ger våra kunder, leverantörer och anställda trygghet och säkerhet att de har gjort det rätta valet genom att anlita oss.