Om Ekonomistäd AB

Ekonomistäd AB startades 1990 och består i dag av c:a 50 anställda.

Företaget drivs av Oliver Petrovic som hanterar omkring 100 fasta kunder och ett flertal tillfälliga projektjobb.

Kvalitet, ansvar och goda relationer till kunder såväl som till personal är viktiga komponenter i detta väl etablerade företag.

Ekonomistäd är lyhörda för kundens önskemål och anpassar städningstider efter ert behov. Vi kan städa tidigt på morgonen, sent på kvällen efter stängningstid samt under helgen. Vi är flexibla och anpassar oss alltid efter kundens krav/önskemål och omständigheter.

Ekonomistäd värnar om miljön genom att använda oss av miljömärkta städprodukter, miljövänligt papper, plast och refillbehållare etc. Vi internutbildar vår personal i samarbete med våra leverantörer för att kunna erbjuda bästa möjliga kompetens inom kemtekniska produkter, redskap och städmaskiner.

Ekonomistäd AB certifierat enligt miljöledningsstandarden ISO 14001:2004vilket är en internationell standard som talar om hur ett företag bör arbeta för att ha ett strukturerat miljöarbete.

Certifieringen innebär att vi uppfyller de höga krav som miljöcertifierade företag i hela världen arbetar efter när det gäller rutiner på miljöområdet.