Kundundersökning

Bästa kund, att ständigt bli bättre är en drivkraft för oss. Därför vill vi gärna höra vad du tycker om oss och vårt arbete.
Vi skulle uppskatta om ni tog er tid och fyllde i vår kundenkät. Allt för att vi ska kunna bibehålla och där det är möjligt, förbättra vår kvalitet.
Dina svar kommer inte att användas i något annat syfte än just i den här undersökningen.

    Kommentar