Verksamhetspolicy

Ekonomistäd erbjuder total städservice inriktad mot företag och privatpersoner. Vi erbjuder även försäljning av hygienprodukter samt uthyrning av städmaskiner.

Vår värdegrund är: Keep our planet clean and customers happy, det innebär att vi skapar, levererar en ren värdefull miljö med människa och natur i fokus. Med andra ord åtar vi oss följande i vårt arbete för att förebygga föroreningar, ständigt förbättra oss samt uppfylla de bindande krav som myndigheter, kunder andra intressenter ställer på oss;

Hur vi skyddar miljön

  • Kemikalier: Vi arbetar ständigt med att minska miljöpåverkan från vår kemikalie-användning, bl a genom att välja miljömärkta städprodukter när det är tekniskt möjligt samt genom att doseras städkemikalien enligt tillverkarens anvisning.
  • Transporter: Alla kundbesök planeras och samordnas med målsättningen att undvika onödiga resor och transporter. Vi strävar också efter att välja fordon med lägre bränsleförbrukning än de gamla vid införskaffande av nya fordon.
  • Avfall: Avfallet som uppstår på uppdragen källsorteras enligt överenskommelse med kund.

Vår kvalitetssäkring

  • Kvalitetssäkrad städning: Därför utför vi alltid kvalitetskontroller på utfört arbete, för att säkerställa att städuppdraget är utfört enligt dina krav och önskemål.
  • Leveranssäkerhet: Det finns inget mer irriterande än när utförda städtjänster inte utförs inom avsatt tid. För att undvika att vi inte kommer hinner utföra städtjänsten hos dig, planeras städuppdragen noggrant och vi har dessutom ett system för att täcka upp om personalen skulle bli sjuka.
  • Trygghet: Du kan känna dig trygg när du anlitar oss. Vår personal har stor erfarenhet av att utföra städtjänster och vi har säkerställt att de inte har ett kriminellt förflutet.

Vårt arbetsmiljöarbete

  • God arbetsmiljö: ett steg för att nå en god arbetsmiljö är att det är ordning och reda på företaget, dvs att det är välstädat. Vårt arbete bidrar därför till en bättre arbetsmiljö hos dig.
  • Olyckor och tillbud: Det är vår målsättning att vår personal inte ska skada sig på arbetet. För att förebygga arbetsplatsolyckor och tillbud utförs skyddsronder ute hos kunden för att identifiera skadliga arbetsmoment eller olycksrisker som sedan åtgärdas.
  • Kompetens och engagemang: Utan en engagerad och kompetent personal kan vi inte utföra städtjänster med den höga kvaliteten som vi vill nå. Därför arbetar vi aktivt med kompetensutveckling och informationsspridning inom företaget, bl a genom måndagsmöten och arbetsplatsträffar.